chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Finlandia
Poziom bezrobocia
Czerwiec
8.9%
-
8.9%
02:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen producentów r/r
Lipiec
-4.7%
-
-5.6% R (-5.5%)
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen producentów m/m
Czerwiec
1.5%
-
0.0%
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen producentów r/r
Czerwiec
-1.9%
-
-4.5%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki na zakup domów BBA
Czerwiec
40 103
42 200
42 187
08:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks S&P/Case-Shiller Composite-20 cen domów r/r
Maj
5.2%
5.6%
5.4%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż nowych domów
Czerwiec
0.592 mln
0.560 mln
0.572 mln R (0.551 mln)
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Pewność konsumencka
Lipiec
97.3
95.8
97.4 R (98)
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks przetwórstwa Richmond FED
Lipiec
10
-4
-7
20:30
AUD
Australia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich k/k
II kw.
 
0.4%
-0.2%
20:30
AUD
Australia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
II kw.
 
1.1%
1.3%
01:00
Poziom bezrobocia
FinlandiaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
8.9%
Prognoza
-
Poprzednio
8.9%
Stosunek bezrobotnych do wszystkich osób w sile roboczej. Oficjalny poziom bezrobocia wyliczany jest jako procent z bezrobotnych w wielku od 15 do 74 roku życia wśród populacji w tym samym wieku. Wszystkie osoby, które są bez pracy przez cały badany tydzień, szukały aktywnie pracy w ciągu poprzednich czterech tygodni jako pracownik lub osoba samozatrudniona i może zaakceptować pracę w ciągu dwóch tygodni klasyfikowana jest jako bezrobotna. Wszystkie osoby w wieku od 15 do 74 roku życia, które były zatrudnione lub bezrobotne w badanym okresie należą do siły roboczej.
02:00
Indeks cen producentów r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
-4.7%
Prognoza
-
Poprzednio
-5.6% R (-5.5%)
Indeks Cen Przemysłowych (ang. IPRI) (Indeks Cen Produkcyjnych) to wskaźnik sytuacyjny, który mierzy miesięczny rozwój cen produktów wytwarzanych i sprzedawanych na krajowym rynku, podczas pierwszego okresu ich komercjalizacji. Innymi słowy, ceny sprzedaży tych produktów pochodzą z fabryki, która uzyskała je z przedsiębiorstwa przemysłowego w transakcjach, które są wykonywane, poza transportem i kosztami komercjalizacji i fakturowanym VATem. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
02:30
Indeks cen producentów m/m
SzwecjaSEK
Okres
Czerwiec
Obecnie
1.5%
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Wskaźniki cen producentów w ważnych momentach celują w pokazanie średniej zmiany w cenach na etapie producenta i importu dla różnych przemysłów i grup produktów tj. w pierwszym etapie dystrybucji gdy dobra są dostarczane od szwedzkich producentów lub docierają do Szwecji. Dobra klasyfikowane są w trzech grupach, mianowicie: dobra produkcji szwedzkiej na rynek krajowy, szwedzka produkcja dóbr eksportowanych, dobra importowane. Elementy są klasyfikowane według międzynarodowej nomenklatury składającej się z ok. 6 800 elementów. Główną zmienną jest cena producenta, która jest ceną, którą uzyskuje dana jednostka produkcyjna gdy sprzedaje w pierwszej fazie. Cena odnosi się do poprzednich prac na szwedzkim rynku i fob (free on board – darmowy na statek) dla eksportów. Dla importów cena to cif (cost, insurance, freight – koszt, ubezpieczenie, fracht). Cena powinna być średnią ceną z faktury w zakresie miesiąca. Podatki od wartości dodanej i inne podatki na dobrach nie są zawarte. Jednakże dla serii indeksów dla produktów paliwowych, środowiskowych i podatków energetycznych są dodane do cen. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:30
Indeks cen producentów r/r
SzwecjaSEK
Okres
Czerwiec
Obecnie
-1.9%
Prognoza
-
Poprzednio
-4.5%
Wskaźniki cen producentów w ważnych momentach celują w pokazanie średniej zmiany w cenach na etapie producenta i importu dla różnych przemysłów i grup produktów tj. w pierwszym etapie dystrybucji gdy dobra są dostarczane od szwedzkich producentów lub docierają do Szwecji. Dobra klasyfikowane są w trzech grupach, mianowicie: dobra produkcji szwedzkiej na rynek krajowy, szwedzka produkcja dóbr eksportowanych, dobra importowane. Elementy są klasyfikowane według międzynarodowej nomenklatury składającej się z ok. 6 800 elementów. Główną zmienną jest cena producenta, która jest ceną, którą uzyskuje dana jednostka produkcyjna gdy sprzedaje w pierwszej fazie. Cena odnosi się do poprzednich prac na szwedzkim rynku i fob (free on board – darmowy na statek) dla eksportów. Dla importów cena to cif (cost, insurance, freight – koszt, ubezpieczenie, fracht). Cena powinna być średnią ceną z faktury w zakresie miesiąca. Podatki od wartości dodanej i inne podatki na dobrach nie są zawarte. Jednakże dla serii indeksów dla produktów paliwowych, środowiskowych i podatków energetycznych są dodane do cen. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku.
03:30
Pożyczki na zakup domów BBA
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
40 103
Prognoza
42 200
Poprzednio
42 187
Pożyczki na zakup domu BBA (Brytyjska Wspólnota Bankowców) pokazują liczbę nowych hipotek na zakup domów w bankach reprezentowanych przez BBA w okresie poprzedniego miesiąca. BBA representuje największe banki, których udział w pożyczkach hipotecznych na rynku to ok. 60% całej Wielkiej Brytanii.
08:00
Indeks S&P/Case-Shiller Composite-20 cen domów r/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
5.2%
Prognoza
5.6%
Poprzednio
5.4%
S&P/Case-Shiller Indeksy cen domów mierzy rynek rezydencji, zauważając zmiany w wartości rynku nieruchomości rezydencyjnych w 20 metropolitarnych regionach w Stanach Zjednoczonych. Indeksy te używają techniki cenowej powtarzalnych sprzedaży aby zmierzyć rynek domów. Jako pierwsza rozwinięta przez Karla Case i Roberta Shillera, metodologia ta zbiera dane na temat ponownych sprzedaży domów jednorodzinnych zaznaczając ceny ponownej sprzedaży formując pary sprzedaży. Ta rodzina indeksów składa się z 20 regionalnych wskaźników i dwóch złożonych wskaźników jak łącznie w regionach. S&P/Case-Shiller Indeksy cen domów wyliczane są comiesięcznie i publikowane z dwumiesięcznym opóźnieniem. Nowe poziomy indeksów wydawane są o 14:00 GMT w ostatni wtorek każdego miesiąca. Wskaźniki te są generowane i publikowane w ramach umów pomiędzy Standard & Poor's, Fiserv and MacroMarkets LLC.
09:00
Sprzedaż nowych domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.592 mln
Prognoza
0.560 mln
Poprzednio
0.572 mln R (0.551 mln)
Oceny nowych domów jednorodzinnych już sprzedanych lub wystawionych na sprzedaż uzyskuje się z Badania Konstrukcji (SOC) SOC składa się z dwóch części: (1) Badanie użycia pozwoleń (SUP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których wymagane jest pozwolenie budowlane i (2) Badanie bez pozwoleń (NP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których nie ma konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. Dom uznaje się za sprzedany albo kiedy podpisany został kontrakt na sprzedaż albo gdy został zaakceptowany depozyt. Zawarte w ocenach są domy, dla których kontrakty sprzedażowe są podpisane lub zaakceptowany depozyt przed faktycznym rozpoczęciem budowy. Oceny również zawierają domy, które są w trakcie budowy lub już kompletne. Badanie nie podaża za zakończeniem („zamknięciem”) transakcji sprzedaży zatem nawet jeżeli transakcja nie została zakończona, dom jest uznawany za sprzedanyt. Dom jest uznawany za będący na sprzedaż gdy pozwolenie na jego budowę zostało wydane przez organ zajmujący się wydawaniem pozwoleń lub rozpoczęły się pracę dot. podstaw lub podmurowania domu w strefach niewymagających pozwolenia, a umowa sprzedaży nie została podpisana ani nie został wniesiony depozyt.
09:00
Pewność konsumencka
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Lipiec
Obecnie
97.3
Prognoza
95.8
Poprzednio
97.4 R (98)
Badanie pewności konsumenckiej oparte jest na próbie reprezentatywnej 5 000 amerykańskich gospodarstw domowych. Miesięczne badanie przeprowadzane jest przez Radę Nadzorczą RNS. TNS jest największą światową firmą badawczą. Respondenci proszeni są o ocenę relatywnego poziomu bieżących i przyszłych warunków gospodarczych (bieżącej sytuacji i oczekiwań) włącznie z dostępnością pracy, warunkami biznesowymi i ogólną sytuacją ekonomiczną. Wyniki badań są publikowane w wiadomościach gdzie 100 odzwierciedla bieżącą stopę roczną (1985 = 100 punktów).
09:00
Indeks przetwórstwa Richmond FED
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Lipiec
Obecnie
10
Prognoza
-4
Poprzednio
-7
Indeks Przetwórstwa jest oceną szerokiej aktywności w sektorze przetwórczym rejonu. Jest to złożony wskaźnik reprezentujący średnią ważoną indeksów dostaw (33 procent), nowych zamówień (40 procent) i zatrudnienia (27 procent). Zero jest średnikiem. Wszystkie badane firmy zlokalizowane są w Piątym Rejonie Rezerw Federalnych, który zawiera Rejon Kolumbii, Maryland, Karolinę Północną, Karolinę Południową, Virginię i większość Zachodniej Virginii. Każdego miesiąca, Badanie Aktywności Przetwórczej wysyłane jest elektronicznie lub pocztą do ok. 220 kontaktów, których rodzaj firmy, rozmiar firmy i lokalizacja całkowicie pasuje do profilu ogólnego przetwórstwa w Rejonie. Respondenci dostarczają informacji na temat bieżącej aktywności, włącznie z dostawami, nowymi zamówieniami, zaległości w zamówieniach i inwentarzy. Dodatkowo, przetwórcy informują nas o warunkach zatrudnienia, cenach i ich oczekiwań dot. aktywności biznesowej na najbliższe sześć miesięcy.
20:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich k/k
AustraliaAUD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.4%
Poprzednio
-0.2%
Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) mierzy zmiany w cenach koszyka dóbr i usług, które są zwykle kupowane przez australijskie gospodarstwa domowe. Wzrost tego wskaźnika oznacza, że konieczne jest więcej Dolarów australijskich, aby zakupić ten sam zestaw głównych elementów konsumpcyjnych. W odróżnieniu od większości innych krajów Australia publikuje CPI kwartalnie, jako zmianę procentową w porównaniu z poprzednim kwartałem roku.
20:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
AustraliaAUD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
1.1%
Poprzednio
1.3%
Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) mierzy zmiany w cenach koszyka dóbr i usług, które są zwykle kupowane przez australijskie gospodarstwa domowe. Wzrost tego wskaźnika oznacza, że konieczne jest więcej Dolarów australijskich, aby zakupić ten sam zestaw głównych elementów konsumpcyjnych. W odróżnieniu od większości innych krajów Australia publikuje CPI kwartalnie, jako zmianę procentową w porównaniu z poprzednim kwartałem roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku