chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
03:00
EUR
Włochy
Sprzedaż detaliczna m/m
Lipiec
 
-
0.3%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Podaż pieniądza M4 m/m
Lipiec
 
-
1.1%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Pozwolenia hipoteczne
Lipiec
 
61 900
64 770
07:30
CAD
Kanada
Rachunek bieżący
II kw.
 
-20.3 mld CAD
-16.8 mld CAD
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen surowców m/m
Lipiec
 
-1.2%
1.8%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen produkcji przemysłowej m/m
Lipiec
 
-0.5%
0.6%
08:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks S&P/Case-Shiller Composite-20 cen domów r/r
Czerwiec
 
5.1%
5.2%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Pewność konsumencka
Sierpień
 
97
97.3
18:05
GBP
Wielka Brytania
Pewność konsumencka Gfk
Sierpień
 
-8
-12
18:30
AUD
Australia
Indeks usług AIG
Sierpień
 
-
53.9
18:30
JPY
Japonia
Produkcja przemysłowa r/r
Lipiec
 
-3.0%
-1.5%
18:50
JPY
Japonia
Produkcja przemysłowa m/m
Lipiec
 
0.7%
2.3%
20:00
NZD
Nowa Zelandia
Pewność biznesowa NBNZ
Sierpień
 
-
16
20:30
AUD
Australia
Kredyt sektora prywatnego m/m
Lipiec
 
0.4%
0.2%
22:00
NZD
Nowa Zelandia
Podaż pieniądza M3 r/r
Lipiec
 
-
5.9%
03:00
Sprzedaż detaliczna m/m
WłochyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Indeks mierzy miesięczne zmiany w wartości sprzedaży w największych firmach detalicznych. Wartość sprzedaży jest definiowana jako całkowita kwota potrącona od konsumentów włącznie z VATem, odsetkami za sprzedaż ratalną oraz dodatkowymi opłatami za dostawę, ale odliczając zniżki. Całkowita próba zawiera ok. 8 000 firm rozproszonych na 16 000 centrów sprzedaży w terytorium kraju w celu zagwarantowania reprezentacji głównych stref geograficznych w próbie. Badanie pokrywa także duże firmy sprzedaży detalicznej. Są to domy towarowe, sklepy sieciowe i spółdzielnie z 20 lub więcej pracownikami. Sklepy ze stałymi zniżkami i małe sklepy również zawarte są w tym badaniu. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:30
Podaż pieniądza M4 m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.1%
Szeroki zbiór pieniędzy M4 mierzy zmiany w posiadanej kwocie pieniędzy poza bankami (np. obrót publicznych i nie będących bankami firm) + depozyty detaliczne banków sektora prywatnego i społeczności budowlanych + całościowe depozyty sektora prywatnego banków i społeczności budowlanych i Certyfikaty Depozytu. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:30
Pozwolenia hipoteczne
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
61 900
Poprzednio
64 770
Pożyczki dla osób fizycznych składają się z zabezpieczanych przez nieruchomość pożyczek w funtach szterlingach (np. hipoteka) i i kredytów konsumenckich dla rezydujących w Wielkiej Brytanii osób fizycznych w funtach szterlingach, jak również pożyczki mieszkaniowe dla wspólnot mieszkaniowych w funtach szterlingach. Pokazuje liczbę i wartość pozwoleń na pożyczki zabezpieczone nieruchomościami, które są rozbierane na cel pozwolenia (np. w celu zakupu domu, ponownej hipoteki i innych celów).
07:30
Rachunek bieżący
KanadaCAD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-20.3 mld CAD
Poprzednio
-16.8 mld CAD
Notuje transakcje pomiędzy rezydentami i osobami nie będącymi rezydentami Kanady, zlokalizowane pomiędzy rachunkiem bieżącym a rachunkami kapitałowym i finansowym. Transakcje reprezentują wymianę i transfer wartości ekonomicznych pomiędzy rezydentami i osobami nie będącymi rezydentami Kanady z perspektywy Kanady. Wymienianymi wartościami ekonomicznymi mogą być dobra, usługi, dochód z inwestycji lub roszczenia finansowej. Transakcje są prezentowane z użyciem systemu podwójnego księgowania, w którym dwa wpisy powinny być zapisywane jednocześnie dla każdej transakcji. Dwa wpisy używane są aby rozpoznać stronę dającą i otrzymującą w każdej transakcji. Znak minus „-” używa się dla importu lub dla dla odpływu kapitału związanego ze spadkiem kanadyjskich aktywów za granicą lub spadkiem kanadyjskich zobowiązań wobec osób nie będących rezydentami. Znak plus „+” używany jest dla eksportu lub dla wpływu kapitałowego związanego ze zmniejszeniem kanadyjskich aktywów za granicą lub wzrostem kanadyjskich zobowiązań wobec osób nie będących rezydentami.
07:30
Indeks cen surowców m/m
KanadaCAD
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-1.2%
Poprzednio
1.8%
Indeks cen surowców (RMPI) mierzy zmiany cen surowców w podziale na przemysły w Kanadzie przy dalszym przetworzeniu. Jako, że indeks cen kupców zawiera wszystkie koszty, kupcy dążą do przewiezienia towaru do założonej bramy. W ten sposób opłaty transportowe i podatki netto są płacone, a zwykłe zobowiązania są zawarte jak również jako efekt dotacji, jeżeli jakiekolwiek występują są płacone dla kupca. Indeks dostarcza ruchów cen dla grupy mającej największy wkład w dobra produkowane w Kanadzie. Pomaga pokrywać zakres zmian cen w kanadyjskiej gospodarce i jest wartościowy pośrednio i w relacji do ruchów cen produktów pochodzących z części z tych materiałów. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Indeks cen produkcji przemysłowej m/m
KanadaCAD
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-0.5%
Poprzednio
0.6%
Indeks cen produkcji przemysłowej (IPPI) odzwierciedla ceny, które producenci otrzymują w momencie opuszczenia bram produkcji. Nie odzwierciedla ona tego, co płaci konsument. W przeciwieństwie do Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich, IPPI nie wlicza podatków i wszystkich kosztów, które powstają pomiędzy czasem kiedy opuszczają produkcji, a czasem, w którym końcowy użytkownik wchodzi w jego posiadanie, włącznie z transportem, hurtem i kosztami detalicznymi. Wiele kosztów zbieranych do wyliczenia IPPI wykazywane jest w Dolarach amerykańskich a następnie wymieniane na Dolary kanadyjskie. Następnie, wzrost lub spadek wartości Dolara kanadyjskiego przeciw ich amerykańskim odpowiednikom ma wpływ na IPPI. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
08:00
Indeks S&P/Case-Shiller Composite-20 cen domów r/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
5.1%
Poprzednio
5.2%
S&P/Case-Shiller Indeksy cen domów mierzy rynek rezydencji, zauważając zmiany w wartości rynku nieruchomości rezydencyjnych w 20 metropolitarnych regionach w Stanach Zjednoczonych. Indeksy te używają techniki cenowej powtarzalnych sprzedaży aby zmierzyć rynek domów. Jako pierwsza rozwinięta przez Karla Case i Roberta Shillera, metodologia ta zbiera dane na temat ponownych sprzedaży domów jednorodzinnych zaznaczając ceny ponownej sprzedaży formując pary sprzedaży. Ta rodzina indeksów składa się z 20 regionalnych wskaźników i dwóch złożonych wskaźników jak łącznie w regionach. S&P/Case-Shiller Indeksy cen domów wyliczane są comiesięcznie i publikowane z dwumiesięcznym opóźnieniem. Nowe poziomy indeksów wydawane są o 14:00 GMT w ostatni wtorek każdego miesiąca. Wskaźniki te są generowane i publikowane w ramach umów pomiędzy Standard & Poor's, Fiserv and MacroMarkets LLC.
09:00
Pewność konsumencka
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
97
Poprzednio
97.3
Badanie pewności konsumenckiej oparte jest na próbie reprezentatywnej 5 000 amerykańskich gospodarstw domowych. Miesięczne badanie przeprowadzane jest przez Radę Nadzorczą RNS. TNS jest największą światową firmą badawczą. Respondenci proszeni są o ocenę relatywnego poziomu bieżących i przyszłych warunków gospodarczych (bieżącej sytuacji i oczekiwań) włącznie z dostępnością pracy, warunkami biznesowymi i ogólną sytuacją ekonomiczną. Wyniki badań są publikowane w wiadomościach gdzie 100 odzwierciedla bieżącą stopę roczną (1985 = 100 punktów).
18:05
Pewność konsumencka Gfk
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-8
Poprzednio
-12
Sondaż Pewności Konsumenckiej w Wielkiej Brytanii od Gfk (Gesellschaft für Konsumforschung) został przeprowadzony na próbie 2000 osób fizycznych pow. 16 roku życia. Udział ustalono wg wieku, płci, regionu i klasy społecznej, aby mieć pewność, że będzie to badanie reprezentatywne wobec całej populacji Wielkiej Brytanii. Indeks składa się z czterech głównych wskaźników: Osobista sytuacja finansowa, Ogólna sytuacja finansowa, Klimat dla głównych zakupów, przyszłe oszczędności.
18:30
Indeks usług AIG
AustraliaAUD
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
53.9
Badanie prowadzone przez Australian Industry Group (AIG). Główni ekonomiści Grupy AI monitorują wydajność produkcji, usług i sektora konstrukcji, podają prognozy ekonomiczne i oceny sektora produkcji, jak również raporty w specyficznym zakresie oraz badania. Australijski Indeks Wydajności Produkcji (australijski PSI) jest określanym sezonowo indeksem obliczanym na podstawie rozszerzania się produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia, inwentarzy, i dostaw o różnych wagach. Odczyt australijskiego PSI® powyżej 50 punktów oznacza, że przemysł usług ogólnie wzrasta, poniżej 50 – że osłabia się. Odległość od 50 jest wskaźnikiem siły ekspansji lub osłabienia.
18:30
Produkcja przemysłowa r/r
JaponiaJPY
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-3.0%
Poprzednio
-1.5%
Wskaźniki mierzą roczne zmiany w produkcji i odnoszą się do fizycznej ilości towarów produkowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Publikowane są przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) Dane Dane pochodzą z Badania Bieżącej Produkcji, 530 elementów towarowym jest zawartych w badaniu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
18:50
Produkcja przemysłowa m/m
JaponiaJPY
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
0.7%
Poprzednio
2.3%
Wskaźniki mierzą miesięczne zmiany w produkcji i odnoszą się do fizycznej ilości towarów produkowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Publikowane są przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) Dane Dane pochodzą z Badania Bieżącej Produkcji, 530 elementów towarowym jest zawartych w badaniu. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
20:00
Pewność biznesowa NBNZ
Nowa ZelandiaNZD
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
16
Rezultat miesięcznego badania 1 500 firm w skali kraju. Analiza koniunktury wskazuje gdzie gospodarka przejdzie przez następne 12 miesięcy. Publikacja pisana jest dla ludzi biznesu, którzy potrafią zobaczyć na pierwszy rzut oka jak układa się pewność biznesowa, do czego dąży sprzedaż eksportowa, jak radzi sobie rynek pracy i wiele więcej. Przyszłość biznesowa banku krajowego jest głównym wskaźnikiem gospodarki. Zależy od wkładu firm Nowej Zelandii, a ten wkład okazuje się ważnym w zbadaniu rozwoju gospodarki. Wynik biznesowy jest miesięcznym badaniem na 700 respondentach.
20:30
Kredyt sektora prywatnego m/m
AustraliaAUD
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.2%
Wskaźnik mierzy zmiany w ilości kredytów udzielanych firmom sektora prywatnego przez pośredników finansowych. Składa się z trzech elementów: kredyty sektora mieszkaniowego, kredyty personalne i kredyty biznesowe. Pożyczanie i wydawanie jest pozytywnie skorelowane – konsumenci i firmy mają tendencję do brania kredytów kiedy są pewni swojej finansowej przyszłości i pozycji oraz czują się dobrze wydając pieniądze. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
22:00
Podaż pieniądza M3 r/r
Nowa ZelandiaNZD
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
5.9%
M3 jest najszerszym ogółem pieniężnym. Reprezentuje całościowe zasilenie dolarami Nowej Zelandii instytucji M3 i każdą stopę referencyjną Reserve Banku z instytucjami spoza M3. M3 zawiera banknoty i monety znajdujące się w obrocie publicznym plus dolar nowozelandzki minus zasilenia rządu centralnego plus wpłaty w dolarze nowozelandzkim minus roszczenia międzynarodowe wewnątrz M4 minus zasilenia rządu centralnego. Ekspansja w bazie monetarnej jest najczęściej inflacyjna. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku