chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
JPY
Japonia
Zamówienia konstrukcyjne r/r
Kwiecień
 
-
19.8%
00:00
JPY
Japonia
Rozpoczęcia budów mieszkań r/r
Kwiecień
 
4.0%
8.4%
01:00
EUR
Niemcy
Sprzedaż detaliczna m/m
Kwiecień
 
1.0%
-1.1%
01:00
EUR
Niemcy
Sprzedaż detaliczna r/r
Kwiecień
 
2.1%
0.7%
01:45
EUR
Francja
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
0.3%
0.1%
01:45
EUR
Francja
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
-0.1%
-0.2%
01:45
EUR
Francja
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
0.3%
-0.1%
01:45
EUR
Francja
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich y/y
Czerwiec
 
-0.2%
-0.2%
01:45
EUR
Francja
Indeks cen producentów m/m
Kwiecień
 
-
0.3%
01:45
EUR
Francja
Indeks cen producentów r/r
Kwiecień
 
-
-4.0%
02:55
EUR
Niemcy
Poziom bezrobocia
Maj
 
6.2%
6.2%
02:55
EUR
Niemcy
Zmiana bezrobocia
Maj
 
-20 000
-16 000
03:00
EUR
strefa euro
Podaż pieniądza M3 r/r
Kwiecień
 
5.0%
5.0%
03:00
EUR
strefa euro
Prywatne pożyczki r/r
Kwiecień
 
1.5%
1.6%
03:00
EUR
Włochy
Poziom bezrobocia
Kwiecień
 
11.3%
11.4%
04:00
EUR
strefa euro
Bieżący zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Maj
 
--0.1%
-0.2%
04:00
EUR
strefa euro
Końcowy główny zharmonizowany indeks cen i towarów konsumenckich r/r
Maj
 
0.8%
0.7%
04:00
EUR
strefa euro
Poziom bezrobocia
Kwiecień
 
10.2%
10.2%
04:00
EUR
Włochy
Przedwstępny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
0.2%
-0.1%
04:00
EUR
Włochy
Przedwstępny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
-0.3%
-0.5%
04:00
EUR
Włochy
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
0.3%
0.2%
04:00
EUR
Włochy
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
-0.3%
-0.4%
05:00
EUR
Włochy
Końcowy Produkt krajowy brutto k/k
I kw.
 
0.3%
0.3%
05:00
EUR
Włochy
Końcowy Produkt krajowy brutto r/r
I kw.
 
1.0%
1.0%
07:30
CAD
Kanada
Produkt krajowy brutto m/m
Marzec
 
-0.1%
-0.1%
07:30
CAD
Kanada
Produkt krajowy brutto r/r
Marzec
 
1.4%
1.5%
07:30
CAD
Kanada
Produkt krajowy brutto k/k
I kw.
 
2.8%
0.8%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Osobisty dochód m/m
Kwiecień
 
0.4%
0.4%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wydatki osobiste
Kwiecień
 
0.7%
0.1%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Deflator osobistych wydatków na konsumpcję (PCE) r/r
Kwiecień
 
1.1%
0.8%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Główne wydatki na konsumpcję osobistą (PCE) m/m
Kwiecień
 
0.2%
0.1%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Główne wydatki na konsumpcję osobistą (PCE) r/r
Kwiecień
 
1.6%
1.6%
08:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks S&P/Case-Shiller Composite-20 cen domów r/r
Marzec
 
5.11%
5.38%
08:45
USD
Stany Zjednoczone
PMI Chicago (Badanie biznesowe ISM-Chicago)
Maj
 
50.5
50.4
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Pewność konsumencka
Maj
 
96.3
94.2
19:30
AUD
Australia
Produkt krajowy brutto r/r
I kw.
 
-
3.0%
20:00
CNY
Chiny
Indeks PMI w przetwórstwie
Maj
 
-
50.1
20:00
CNY
Chiny
Indeks PMI poza przetwórstwem
Maj
 
-
53.5
20:30
AUD
Australia
Produkt krajowy brutto k/k
I kw.
 
-
0.6%
20:45
CNY
Chiny
HSBC Końcowy indeks PMI w przemyśle
Maj
 
-
49.4
00:00
Zamówienia konstrukcyjne r/r
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
19.8%
Indeks reprezentuje wartość nowych zamówień na prace budowlane otrzymanych w ciągu miesiąca przez 50 największych firm budowlanych. Dane odnoszą się do wartości oryginalnych kontraktów i budowy na własny użytek, ale nie będącej wartością zamówień u podwykonawców. Zarówno publiczne jak i prywatne nowe zamówienia są pokryte w badaniu. Badanie jest opracowywane z wyników Badania Otrzymanych Zamówień Budowlanych, które jest pocztowym badaniem zarządzonym bezpośrednio przez Ministerstwo Budownictwa. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
00:00
Rozpoczęcia budów mieszkań r/r
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
4.0%
Poprzednio
8.4%
Statystyki te dostarczają jednego z reprezentatywnych wskaźników dla następujących trendów w inwestycjach mieszkaniowych i sumuje liczbę rozpoczęć budów domów w różnych punktach czasu, co więcej statystyki mają różne kategorie budowy domu pokrywające związek własności domu taki jak posiadany dom, dom na wynajem, przedmiot inwestorów, struktury i regiony. Są dwa typy budowy: 1. Budowa nowych mieszkań. W budowie nowych mieszkań, nowe mieszkanie (włącznie z tymi przebudowanymi na nowych terenach lub nowymi sekcjami mieszkania) budowane jest przez nową budowę, dodatek lub renowację. 2: Inne. Są to przypadki gdy nowa sekcja mieszkania nie jest zbudowana jako dodatek lub renowacja. W relacji do wahań w gospodarce uznaje się, że wzrost w rozpoczęciach budów domów jest prekursorem dla wzrostu w gospodarce.
01:00
Sprzedaż detaliczna m/m
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
1.0%
Poprzednio
-1.1%
Indeks mierzy obrót w handlu detalicznym w Niemczech w formie nominalnych i realnych (dostosowanych do cen) liczb indeksu i zmian ich stóp. Statystyki sprzedaży detalicznej są statystykami przykładowymi. Ok. 27 000 z łącznie ok. 378 000 biznesów detalicznych w Niemczech raportuje ich miesięczny obrót do biur statystycznych w Länder, podczas gdy kolejne 700 dużych form przesyła dane bezpośrednio do Federalnego Biura Statystycznego. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:00
Sprzedaż detaliczna r/r
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
2.1%
Poprzednio
0.7%
Indeks mierzy obrót w handlu detalicznym w Niemczech w formie nominalnych i realnych (dostosowanych do cen) liczb indeksu i zmian ich stóp. Statystyki sprzedaży detalicznej są statystykami przykładowymi. Ok. 27 000 z łącznie ok. 378 000 biznesów detalicznych w Niemczech raportuje ich miesięczny obrót do biur statystycznych w Länder, podczas gdy kolejne 700 dużych form przesyła dane bezpośrednio do Federalnego Biura Statystycznego. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
01:45
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
FrancjaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich jest oficjalnym instrumentem do miary inflacji. Pozwala na ocenę pomiędzy dwoma danymi okresami średniej zmiany w cenach produktów spożywanych przez gospodarstwa domowe. Jest sumowaną oceną ruchów cen produktów na bazie stałej jakości. CPI pokrywa wszystkie dobra i usługi konsumowane na terytorium Francji przez gospodarstwa domowe rezydentów i osób nie będących rezydentami (na przykład turystów). Jedyne sektory wykluczone z pola obserwacji CPI to hazard, prywatne usługi szpitalne i polisy na życie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
01:45
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
FrancjaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-0.1%
Poprzednio
-0.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich jest oficjalnym instrumentem do miary inflacji. Pozwala na ocenę pomiędzy dwoma danymi okresami średniej zmiany w cenach produktów spożywanych przez gospodarstwa domowe. Jest sumowaną oceną ruchów cen produktów na bazie stałej jakości. CPI pokrywa wszystkie dobra i usługi konsumowane na terytorium Francji przez gospodarstwa domowe rezydentów i osób nie będących rezydentami (na przykład turystów). Jedyne sektory wykluczone z pola obserwacji CPI to hazard, prywatne usługi szpitalne i polisy na życie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
01:45
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
FrancjaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
-0.1%
Pokrycie Zharmonizowanego indeksu cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadzie 'końcowych, pieniężnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego', w odniesieniu do krajowej koncepcji Europejskiego Systemu Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym dla międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, netto bez zwrotów, dodatków i zniżek. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:45
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich y/y
FrancjaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-0.2%
Poprzednio
-0.2%
Pokrycie Zharmonizowanego indeksu cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadzie 'końcowych, pieniężnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego', w odniesieniu do krajowej koncepcji Europejskiego Systemu Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym dla międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, netto bez zwrotów, dodatków i zniżek. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
01:45
Indeks cen producentów m/m
FrancjaEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Indeks cen producentów dla krajowego rynku Francji mierzy rozwój cen transakcji dóbr przemysłowych sprzedawanych na francuskim rynku, netto bez Podatku od wartości dodanej (VAT). Indeks cen producentów dla rynków eksportu pokazuje rozwój cen transakcyjnych dóbr przemysłowych sprzedawanych na obce rynki wyrażone w Euro i dostarczone na statek (FOB Free on board). Połączenie dwóch wskaźników stanowi indeks cen produktów przemysłowych (rynki francuski i zagraniczne). Indeks oparty jest na miesięcznych cenach (lub kwartalnych cenach w niektórych przemysłach) 26 000 produktów zebranych z próby reprezentatywnej 3 900 przedsiębiorstw odpowiadających na obowiązkowe badanie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:45
Indeks cen producentów r/r
FrancjaEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-4.0%
Indeks cen producentów dla krajowego rynku Francji mierzy rozwój cen transakcji dóbr przemysłowych sprzedawanych na francuskim rynku, netto bez Podatku od wartości dodanej (VAT). Indeks cen producentów dla rynków eksportu pokazuje rozwój cen transakcyjnych dóbr przemysłowych sprzedawanych na obce rynki wyrażone w Euro i dostarczone na statek (FOB Free on board). Połączenie dwóch wskaźników stanowi indeks cen produktów przemysłowych (rynki francuski i zagraniczne). Indeks oparty jest na miesięcznych cenach (lub kwartalnych cenach w niektórych przemysłach) 26 000 produktów zebranych z próby reprezentatywnej 3 900 przedsiębiorstw odpowiadających na obowiązkowe badanie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:55
Poziom bezrobocia
NiemcyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
6.2%
Poprzednio
6.2%
Federalna Agencja Zatrudnienia zalicza osoby do poszukujących pracy, które są zarejestrowane jako bezrobotne w agencjach pracy, są tymczasowo bez pracy lub pracują jedynie na część etatu (tj. pracują regularne przez mniej niż 15 godzin w tygodniu). Poszukujący pracy musi również być dostępny w celu wykonywania pewnych czynności dla agencji zatrudnienia, on/ona nie może być niezdolny do pracy w związku z chorobą, nie może mieć pow. 65 lat i musi szukać pracy z zastrzeżeniem, iż musi pokrywać składki społeczne i dającej pracę na min. 15 godzin w tygodniu. Z kolei statystyki Federalnej Agencji Zatrudnienia liczą osoby jako bezrobotne, które według definicji ILO nie są bezrobotne na rynku pracy. Odnosi się to w szczególności do zarejestrowanych bezrobotnych, którzy wykonują pracę w wymiarze marginalnym w dozwolonym zakresie i osób, które właściwie nie szukają pracy, chociaż są formalnie zarejestrowane jako bezrobotne.
02:55
Zmiana bezrobocia
NiemcyEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-20 000
Poprzednio
-16 000
Rejestr osób pracujących zawiera wszystkie osoby, które dokonują jakiejkolwiek aktywności zarobkowej jako pracownicy (płaceni tygodniowo i miesięcznie, przedstawiciele państwa, pracownicy na część etatu, żołnierze, jako osoby samozatrudnione oraz pracujący w niepracujących rodzinach bez względu na zakres tej aktywności. Jest to zmiana liczbowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
03:00
Podaż pieniądza M3 r/r
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
5.0%
Poprzednio
5.0%
M3 jest „szerokim” zakresem monetarnym, który składa się z M2 plus umowy wykupu, fundusze i jednostki rynku pieniężnego jak również zabezpieczenia debetów z terminem płatności do dwóch lat. M2 jest „średnim” zakresem monetarnym który składa się z M1 plus depozyty z ustalonym terminem płatności do dwóch lat i depozyty wykupowane z wypowiedzenia do trzech miesięcy. M1 jest „wąskim” zakresem monetarnym, który zawiera waluty w obrocie i depozyty jednodniowe. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
03:00
Prywatne pożyczki r/r
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
1.5%
Poprzednio
1.6%
Mierzy zmianę z całkowitej wartości nowych pożyczek oferowanych konsumentom i firmom w sektorze prywatnym. Pożyczki w sektorze prywatnym przyznane przez Finansowe Instytucje Monetarne (MFI) są największym elementem M3 i najbardziej widocznym spośród całości monitorowanej przez EBC. Jest to bieżąca zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Poziom bezrobocia
WłochyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
11.3%
Poprzednio
11.4%
Od 1992 roku dane odnoszą się do bezrobotnych osób w wieku od 15 do 74 roku życia, które wykonywały pewne czynności w celu poszukiwania pracy w ciągu 30 dni przed badaniem i były dostępne do pracy od razu (w ciągu następnych tygodni). Poziom wyliczany jest w procentach całości siły roboczej z pominięciem poborowych. Siła robocza jest równa pracującym plus bezrobotnym. Dane są uzyskiwane z wyników Kwartalnego Badania Sił Roboczych Gospodarstwa Domowego.
04:00
Bieżący zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
--0.1%
Poprzednio
-0.2%
Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP) stworzony jest do międzynarodowych porównań indlacji cen konsumenckich. HICP używa się w celu oceny zbieżności kryteriów inflacji jak wymagane jest w artykule 121 Traktatu Amsterdamskiego i przez ocenę stabilności cen EBC w celach polityki monetarnej. HICP tworzy się na bazie zharmonizowanych standardów, wiążących wszystkie kraje członkowskie. Jest to bieżąca zmiana procentowa w porównaniu do zeszłego roku.
04:00
Końcowy główny zharmonizowany indeks cen i towarów konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
0.8%
Poprzednio
0.7%
Zharmonizowane Wskaniki Cen Usług i Towarów Konsumenckich (HICP) są stworzone do międzynarodowych porównań inflacji cen konsumenckich. Indeks reprezentuje HICP bez energii, żywności, alkoholu i produktów nikotynowych – główna inflacja. Jest to całościowa zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Poziom bezrobocia
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
10.2%
Poprzednio
10.2%
Osoby bezrobotne to wszyscy ludzie od 15 do 74 roku życia, którzy nie byli zatrudnieni podczas okresu badawczego, aktywnie szukali pracy podczas ostatnich czterech tygodni i byli gotowi rozpocząć pracę od zaraz – maksymalnie w ciągu dwóch tygodni. Osoby zatrudnione to wszyscy ludzie, którzy pracowali minimum godzinę dla płacy lub zysku podczas badanego tygodnia lub byli tymczasowo nieobecni w takiej pracy. Poziom bezrobocia to liczba ludzi niezatrudnionych jako procent sił roboczych. Siły robocze to całość osób zatrudnionych i niezatrudnionych.
04:00
Przedwstępny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to bieżąca zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:00
Przedwstępny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-0.3%
Poprzednio
-0.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to bieżąca zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.2%
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to bieżąca zmiana w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
04:00
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-0.3%
Poprzednio
-0.4%
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to bieżąca zmiana w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
05:00
Końcowy Produkt krajowy brutto k/k
WłochyEUR
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.3%
Produkt krajowy brutto (PKB) jest miarą aktywności gospodarczej. Definiowany jako wartość wszystkich produkowanych dóbr i usług z pominięciem wartości wszystkich dóbr i usług używanych do ich stworzenia. PKB w cenach rynkowych jest końcowym rezultatem aktywności produkcyjnej rodzimych jednostek produkcyjnych. Od strony wydatków PKB może być mierzone następująco: PKB = końcowe wydatki na prywatną konsumpcję + końcowe wydatki rządu na konsumpcję + stała informacja o kapitale brutto + zmiany w inwentarzach + nabycie bez zbycia aktywów o dużej wartości + eksport – import. Jest to końcowa zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim kwartałem.
05:00
Końcowy Produkt krajowy brutto r/r
WłochyEUR
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
1.0%
Poprzednio
1.0%
Produkt krajowy brutto (PKB) jest miarą aktywności gospodarczej. Definiowany jako wartość wszystkich produkowanych dóbr i usług z pominięciem wartości wszystkich dóbr i usług używanych do ich stworzenia. PKB w cenach rynkowych jest końcowym rezultatem aktywności produkcyjnej rodzimych jednostek produkcyjnych. Od strony wydatków PKB może być mierzone następująco: PKB = końcowe wydatki na prywatną konsumpcję + końcowe wydatki rządu na konsumpcję + stała informacja o kapitale brutto + zmiany w inwentarzach + nabycie bez zbycia aktywów o dużej wartości + eksport – import. Jest to końcowa zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Produkt krajowy brutto m/m
KanadaCAD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-0.1%
Poprzednio
-0.1%
Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przemysłach na podstawowych cenach jest miarą produkcji gospodarczej, która ma miejsce w granicach geograficznych Kanady. Pojęcie „brutto” w PKB oznacza koszty konsumpcji kapitałowej. Które są kosztami połączonymi z amortyzacją aktywów kapitałowych (budynki, osprzęt i wyposażenie) są zawarte. Oceny produkcji przygotowywane są dla 215 osobnych przemysłów z użyciem Północnoamerykańskiego systemu Klasyfikacji Przemysłowej (NAICS). Pomiary PKB na przemysł dostarczają miary całkowitej aktywności gospodarczej, która uzupełnia oceny bazowane na wpływach i wydatkach przygotowane przez Zespół Rachunków Wydatków i Wpływów i stanowią rozszerzenie (w stosunku miesięcznym) tabel wkładu-wyjścia Systemu Rachunków Krajowych.
07:30
Produkt krajowy brutto r/r
KanadaCAD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
1.4%
Poprzednio
1.5%
Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przemysłach na podstawowych cenach jest miarą produkcji gospodarczej, która ma miejsce w granicach geograficznych Kanady. Pojęcie „brutto” w PKB oznacza koszty konsumpcji kapitałowej. Które są kosztami połączonymi z amortyzacją aktywów kapitałowych (budynki, osprzęt i wyposażenie) są zawarte. Oceny produkcji przygotowywane są dla 215 osobnych przemysłów z użyciem Północnoamerykańskiego systemu Klasyfikacji Przemysłowej (NAICS). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Produkt krajowy brutto k/k
KanadaCAD
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
2.8%
Poprzednio
0.8%
Produkt Krajowy Brutto (PKB) w przemysłach na podstawowych cenach jest miarą produkcji gospodarczej, która ma miejsce w granicach geograficznych Kanady. Pojęcie „brutto” w PKB oznacza koszty konsumpcji kapitałowej. Które są kosztami połączonymi z amortyzacją aktywów kapitałowych (budynki, osprzęt i wyposażenie) są zawarte. Oceny produkcji przygotowywane są dla 215 osobnych przemysłów z użyciem Północnoamerykańskiego systemu Klasyfikacji Przemysłowej (NAICS). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim kwartałem.
07:30
Osobisty dochód m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.4%
Osobisty dochód jest dochodem, który ludzie otrzymują jako prowizję w zamian za ich pracę, ziemię i kapitał użyty w bieżącej produkcji i jako bieżące płatności netto, które otrzymują z firm lub od rządu. Osobisty dochód jest równoznaczny z krajowym dochodem minus zyski korporacyjne związane z wartością inwentarzy i dostosowaniem konsumpcji kapitałowej, podatkami produkcyjnymi i importami bez dodatków, składkami społecznymi rządu, odsetkami netto i innymi płatnościami z aktywów, bieżącymi transferami biznesowymi (netto), bieżącą nadwyżką w przedsiębiorstwach rządowych, rozliczeniem płat bez wypłat plus wpływy z dochodów osobistych z aktywów i wpływy z bieżących transferów osobistych.
07:30
Wydatki osobiste
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.7%
Poprzednio
0.1%
Osobiste nakłady są sumą osobistych wydatków na konsumpcję, osobistych płatności odsetek i osobistych bieżących płatności. Osobiste bieżące płatności składają się z płatności dla rządu i płatności dla reszty świata.
07:30
Deflator osobistych wydatków na konsumpcję (PCE) r/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
1.1%
Poprzednio
0.8%
Personalne wydatki na konsumpcję (PCE) są składnikiem statystycznym dla konsumpcji w PKB. Składają się z bieżących i przypisanych wydatków gospodarstw domowych i zawiera dane dotyczące dóbr trwałych i nietrwałych oraz usług. Jest zasadniczo miarą dóbr i usług skierowanych docelowo do jednostek i konsumowanych przez jednostki. Indeks cen PCE lub deflator PCE jest szerokim wskaźnikiem średniego wzrostu cen dla całej krajowej konsumpcji osobistego. Indeksowany jest do bazowej wartości 100 od 1992 roku. W porównaniu do głównego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich Stanów Zjednoczonych, który używa jednej grupy wag wydatków na kilka lat, ten indeks używa Indeksu Cen Fishera, który używa danych dot. wydatków zarówno z bieżącego okresu jak i poprzedzającego okresu. Również używa ciągłego indeksu, który porównuje cenę z jednego kwartału do poprzedniego kwartału zamiast wybierania stałej bazy. Ta metoda indeksu cen zakłada, że konsument stworzył uprawnienia dla zmian we względnych cenach. To znaczy, że zastąpiły dobra, których ceny rosną na ceny, których ceny są stabilne lub spadają. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
07:30
Główne wydatki na konsumpcję osobistą (PCE) m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.1%
Osobiste wydatki na konsumpcję (PCE) mierzy dobra i usługi zakupione przez amerykańskich rezydentów. PCE składa się głównie z zakupów nowych dóbr i usług przez jednostki z prywatnych firm. Mniej zmienną miarą indeksu cen PCE jest główny indeks cen PCE, który wyłącza bardziej zmienne i sezonowe ceny żywności i energii. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
07:30
Główne wydatki na konsumpcję osobistą (PCE) r/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
1.6%
Poprzednio
1.6%
Osobiste wydatki na konsumpcję (PCE) mierzy dobra i usługi zakupione przez amerykańskich rezydentów. PCE składa się głównie z zakupów nowych dóbr i usług przez jednostki z prywatnych firm. Mniej zmienną miarą indeksu cen PCE jest główny indeks cen PCE, który wyłącza bardziej zmienne i sezonowe ceny żywności i energii. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
08:00
Indeks S&P/Case-Shiller Composite-20 cen domów r/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
5.11%
Poprzednio
5.38%
S&P/Case-Shiller Indeksy cen domów mierzy rynek rezydencji, zauważając zmiany w wartości rynku nieruchomości rezydencyjnych w 20 metropolitarnych regionach w Stanach Zjednoczonych. Indeksy te używają techniki cenowej powtarzalnych sprzedaży aby zmierzyć rynek domów. Jako pierwsza rozwinięta przez Karla Case i Roberta Shillera, metodologia ta zbiera dane na temat ponownych sprzedaży domów jednorodzinnych zaznaczając ceny ponownej sprzedaży formując pary sprzedaży. Ta rodzina indeksów składa się z 20 regionalnych wskaźników i dwóch złożonych wskaźników jak łącznie w regionach. S&P/Case-Shiller Indeksy cen domów wyliczane są comiesięcznie i publikowane z dwumiesięcznym opóźnieniem. Nowe poziomy indeksów wydawane są o 14:00 GMT w ostatni wtorek każdego miesiąca. Wskaźniki te są generowane i publikowane w ramach umów pomiędzy Standard & Poor's, Fiserv and MacroMarkets LLC.
08:45
PMI Chicago (Badanie biznesowe ISM-Chicago)
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
50.5
Poprzednio
50.4
Badanie biznesu ISM-Chicago jest sprawdzonym, comiesięcznym 'pierwszym spojrzeniem' na biznes, rząd i aktywność biznesową NGO (organizacji pozarządowych) w USA. Wydawane każdego ostatniego dnia roboczego w miesiącu Badanie biznesu ISM-Chicago raportuje zakres działalności gospodarczej. Oparte na panelu wyznaczonym z członkostwa w Instytucie Zarządu Dostaw – Chicago (ISM-Chicago) badanie zawiera dane ze światowych aktywności gospodarczych odpowiadających firm. Badanie Aktywności i Polityki Biznesowej zawiera światowe aktywności spoza przetwórstwa jak i w przetwórstwie odpowiadających firm. Miesięczne Badanie Biznesu ISM-Chicago składa się z siedmiu serii Aktywności Gospodarczej (+, takie same, -, surowce i sezonowo dostosowane indeksy): Produkcji; Nowych Zamówień; Zaległych Zamówień; Zatrudnienia; Inwentarzy; Płaconych Cen i Dostaw. Każda z serii reprezentuje poziom aktywności (proporcjonalnie do odpowiedzi w badaniu) w porównaniu z poprzednim miesiącem. Złożony Barometr Biznesu dostarcza ogólną ocenę aktywności biznesowej.
09:00
Pewność konsumencka
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
96.3
Poprzednio
94.2
Badanie pewności konsumenckiej oparte jest na próbie reprezentatywnej 5 000 amerykańskich gospodarstw domowych. Miesięczne badanie przeprowadzane jest przez Radę Nadzorczą RNS. TNS jest największą światową firmą badawczą. Respondenci proszeni są o ocenę relatywnego poziomu bieżących i przyszłych warunków gospodarczych (bieżącej sytuacji i oczekiwań) włącznie z dostępnością pracy, warunkami biznesowymi i ogólną sytuacją ekonomiczną. Wyniki badań są publikowane w wiadomościach gdzie 100 odzwierciedla bieżącą stopę roczną (1985 = 100 punktów).
19:30
Produkt krajowy brutto r/r
AustraliaAUD
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.0%
Wskaźnik ten mierzy wartość dóbr i usług wyprodukowanych w kraju. PKB jest najbardziej kompleksową ogólną miarę produkcji gospodarczej. Produkt krajowy brutto oblicza się w następujący sposób: PKB = C + I + G + (EX - IM) gdzie C = konsumpcja prywatna, I = inwestycje prywatne, G = wydatki rządu, EX = eksport dóbr i usług, IM = import dóbr i usług.
20:00
Indeks PMI w przetwórstwie
ChinyCNY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
50.1
Manufacturing PMI.
20:00
Indeks PMI poza przetwórstwem
ChinyCNY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
53.5
Non-Manufacturing PMI.
20:30
Produkt krajowy brutto k/k
AustraliaAUD
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.6%
Wskaźnik ten mierzy wartość dóbr i usług wyprodukowanych w kraju. PKB jest najbardziej kompleksową ogólną miarę produkcji gospodarczej. Produkt krajowy brutto oblicza się w następujący sposób: PKB = C + I + G + (EX - IM) gdzie C = konsumpcja prywatna, I = inwestycje prywatne, G = wydatki rządu, EX = eksport dóbr i usług, IM = import dóbr i usług.
20:45
HSBC Końcowy indeks PMI w przemyśle
ChinyCNY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
49.4
HSBC Final Manufacturing PMI.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku