chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Bilans handlowy
Maj
 
-
0.292 mld NZD
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
Maj
 
-
-0.5%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
Maj
 
-
-0.3%
17:45
Bilans handlowy
Nowa ZelandiaNZD
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.292 mld NZD
Dane są uzyskiwane z dokumentów eksportu i importu złożonych u służb celnych Nowej Zelandii (NZCS). Eksport (wliczają ponowny eksport) liczony jest jako fob (free on board – bezkosztowy na pokładzie) i pokazywany jest w dolarach nowozelandzkich. Wartości szacunkowe używane są dla dóbr, które nie są jeszcze sprzedawane w momencie eksportu, złożone wpisy importu wartościowane są jako cif (cost including insurance and freight – koszt wraz z ubezpieczeniem i frachtu) i są pokazywane w dolarach nowozelandzkich. Wartości bilansu handlowego są wyliczane przez odjęcie importów (cif) od eksportów (fob).
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku